phoneחייגו עכשיו: 050-5619683 050-5370280facicom

כריתת עצים בבית פרטי

בסביבה האורבנית, העצים מהווים השלמה, ריאה ירוקה ופיסת טבע בים טונות של בטון, אולם לעיתים הם מהווים מפגע בטיחותי, ותברואתי (במקרה ומדובר בעץ חולה/ נוטה למות)
ולכן נדרשת כריתתם. כריתת עץ ללא אישור, היא עבירה פלילית בגינה ניתן אף להיכנס למאסר. כיצד ומתי עושים זאת נכון? על כך בכתבה הבאה.

האם קיימת סיבה מוצדקת לכריתת עץ?

בהחלט, כאשר העץ חולה או מהווה מפגע תברואתי או בטיחותי, מעבר לכך הוא עלול לסגן את העצים האחרים, אשר גדלים בקרבתו.
על מנת לכרות עצים בסביבה אורבנית, יש לקבל אישור ממחלקת גנים ונוף בעירייה טרם ביצוע הכריתה.

איזה בעל מקצוע מוסמך לבצע כריתת עצים?

כריתת עצים מתבצעת רק על ידי גוזמים מקצועיים בעלי תעודה מטעם משרד החקלאות.
גוזמים אלו, נדרשים להיות מיומנים גם בטיפוס ובעבודה בגבהים וכלי צמ"ה כבדים. (בעיקר כשמדובר על כריתת עצים בוגרים.

אילו דגשים קיימים, כאשר מדובר על כריתת עצים בסביבה אורבנית?

הסביבה האורבנית מספקת אתגרים רבים, שנובעים בעיקר מהצפיפות וסמיכות העצים לבניינים.
קיימים עצים, שהדרך היחידה לכרות אותם היא בעבודת כפיים, על ידיד גוזם מקצועי, שמבצע טיפוס על קירות וסנפלינג.
כמו כן, בסביבה אורבנית, כריתת עצים לא מסתיימת בשלב הכריתה.

כל תושב ברחוב בו התבצע גיזום, באותו יום, יודע זאת היטב, כאשר נלקחת עוד חניה שלא לצורך, שאותה מאכלסת פסולת הגזם.
כאשר באים לבחור קבלן לגיזום עצים ולכריתת עצים, יש לוודא, שעבודה כוללת גם השארת משטח נקי.

כריתת עצים ב"אבידור-אחים קמחי" בעלי ניסיון של למעלה מ30 שנה בגיזום וכריתת עצים, מספקים שירותים בתחום ושירותים נלווים, מעניקים שירות מקצועי ויעיל, לקבלת פרטים ולתיאום ציפיות צרו קשר, ונשמח לעמוד לשירותיכם

השאר תגובה