phoneחייגו עכשיו: 050-5619683 050-5370280facicom

כריתת עצים ברחובות

אחד האתגרים הגדולים של גיזום עצים וכריתת עצים ברחובות, הוא תוואי העיר, עצים רבים נמצאים על כבישים ראשיים, או בסמוך לשכונות שקטות, ולכן הדבר מצריך עבודה שקטה, מהירה, ולעיתים בשעות לא שגרתיות. להלן יוצגו כמה פרמטרים הרלוונטיים לעיר רחובות.

תיאום מראש

ככל שיועבר כמה שיותר מידע לקבלן גיזום וכריתת העצים ברחובות, יוכל הקבלן להיערך היטב בהיבטים של חומר, כלי עבודה, כלי הובלה, וכדומה.
עבודה שלמה, היא עבודה שמתחילה בניקיון ומסתיימת בניקיון.
הדבר קריטי מאוד כאשר מדובר על גזם, שעלול לחסום דרכי גישה, חניות, מדרכות וכמובן, דרכים ראשיות. מה שעלול להביא לפגיעה בטיחותית, ולפגיעה באיכות החיים של הציבור.
ולכן, רבה ומכופלת משמעות התיאום מראש, וזאת על מנת להגיע גם את כלי פינוי האשפה מתאימים בנפחם ובגודלם לשטח, שנדרש לנקותו.

תמרון בין שעות עבודה לשעות מנוחה

על מנת לשמור על איכות חיי התושבים, נדרש תמרון בין שעות עבודת הגיזום למנוחה, קבלן גיזום וכריתת עצים אחראי, יחקור את השטח בטרם יגיע לעבודה, יבין מה יהיה הזמן הנכון לבצע את העבודה, כך שביצוע העבודה יתבצע באופן מהיר, ובהפרעה המינימלית ביותר לציבור.

שמירה על הטבע

גיזום נכון לצמרות העצים ולענפים כמו גם כריתת עצים ברחובות, דורשת מקצוענות, בין אם בהתייעצות עם אגרונומים, ובעיקר בהיבטים אקולוגיים של שמירה על צמיחה נכונה, נראות ואסתטיקה.
גיזום נכון של הענפים, יביא לצמיחה מיטבית בהמשך.
טיפול נכון בכריתת עץ ובהעתקתו למקום אחר למען שתילה חוזרת, מחייבת להכיר את נתוני העץ, גילו, סוגו ועובי שורשיו.

אבי-דור, האחים קמחי, עוסקים בגיזום עצים ובכריתת עצים ברחובות כבר מעל 30 שנה, מבצעים גם, גיזום חלקי, ניקוי עצים, בעל ניסיון רב, גם מקק"ל והחברה להגנת הטבע.
צרו עמנו קשר לתיאום ציפיות ולייעוץ מקצועי!

השאר תגובה